Introductie

De Belron® Group vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Wij verkrijgen die gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, waaronder deze website. Wanneer u dergelijke informatie verschaft, zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te gebruiken in overeenstemming met alle wetten met betrekking tot persoonlijke informatie, met inbegrip van, en met name, de Wet bescherming persoonsgegevens uit 2000. Lees over ons beleid zodat u weet hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens worden verzameld en waarom

Belron® verzamelt informatie over alle bezoekers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om te achterhalen waar ons websiteverkeer vandaan komt, maar bevat geen identificeerbare persoonlijke informatie over de bezoekers zelf. De gegevens die worden verzameld, geven ons informatie over welke pagina’s worden bezocht en hoe lang elke pagina wordt bekeken, de paden die een bezoeker binnen de website volgt, evenals algemene informatie zoals beeldscherminstellingen.

We analyseren deze informatie zodat we deze kunnen gebruiken bij het onderhouden en verbeteren van deze website en het besturen, beheren en de marketing van de verkoopactiviteiten. Wij gebruiken de informatie die we hebben verzameld niet om u te benaderen in het kader van marketingdoeleinden of om nieuwe diensten, activiteiten of online content te promoten, tenzij wij eerst uw voorafgaande toestemming hiervoor hebben gekregen.

Hoe wij uw gegevens verzamelen

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verschaft en daarnaast gebruiken we cookies om bepaalde informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een unieke identificatiecode bevat, die naar de browser van uw computer wordt gestuurd vanaf een websitecomputer en die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kunnen onze websites uw computer of apparaat waarmee u naar onze website gaat telkens herkennen wanneer u onze websites bezoekt en bijhouden hoe vaak u terugkeert naar deze websites. Als de voorkeursinstellingen van uw browser het toestaan, kan elke website zijn eigen cookie naar uw browser sturen, maar om uw privacy veilig te stellen zal uw browser alleen websites toegang geven tot cookies die de website al naar u heeft verzonden. De browser zal niet toelaten dat een website toegang krijgt tot cookies van websites van derden.

Wij gebruiken twee soorten cookies om deze informatie te verzamelen. Door middel van cookies kunnen wij onze website zo goed mogelijk aanpassen aan uw wensen en zorgen dat u een optimale ervaring heeft als u onze website bezoekt. Daarnaast worden cookies toegepast om het gebruik van diverse pagina’s op de website te meten zodat wij onze website beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften en om de toegang ertoe te vergemakkelijken.

Het eerste type cookie wordt een “sessiecookie” genoemd. Dit type cookie is tijdelijk en wordt automatisch gewist zodra u de website van Belron® verlaat. Het tweede type cookie wordt een “permanente cookie” genoemd. Deze blijft op de harde schijf van uw computer staan totdat u deze wist. Belron® gebruikt geen cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan andere websites en ook niet om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen, met uitzondering van wat u vrijwillig verschaft tijdens het contact met de Belron® Group.

Veiligheid

Zo lang uw informatie in ons systeem wordt bewaard, zorgen wij ervoor dat die veiliggesteld blijft en nemen we alle passende veiligheidsmaatregelen om de informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegde wijziging, onthulling of vernietiging ervan. Wij beoordelen regelmatig onze verzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijk en onze veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van de juiste versleuteling en wij verzekeren ook dat we de juiste fysieke veiligheidsmaatregelen handhaven ter bescherming tegen onbevoegde toegang tot de systemen waarop wij persoonlijke informatie opslaan.

Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot medewerkers van de Belron® Group en onze opdrachtnemers en vertegenwoordigers die deze informatie nodig hebben om deze te kunnen verwerken. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot het hanteren van dergelijke informatie.

Overdracht van uw informatie

Wij dragen geen enkele informatie over die wij van u hebben gekregen aan welke derde dan ook zonder dat wij voorafgaand uitdrukkelijk hiervoor toestemming hebben gevraagd, met uitzondering van de gevallen waarin wij krachtens de wet of rechterlijk bevel genoodzaakt zijn de informatie te onthullen. Wij behouden ons ook het recht voor uw informatie over te dragen aan andere bedrijven binnen de Belron® Group of wanneer de Belron® Group te maken krijgt met een fusie of acquisitie.

Uw toegangsrechten

Volgens de wet heeft u het recht een kopie van uw persoonlijke informatie aan te vragen die Belron® in bewaring houdt en om eventuele fouten te laten corrigeren. U heeft ook het recht te verzoeken dat uw informatie wordt gewist uit onze bestanden. Als een dergelijk verzoek wordt gedaan, doen wij redelijke pogingen om de persoonlijke informatie waar u om heeft verzocht te leveren, aan te passen of te wissen.

Alle verzoeken of elke andere vraag die u heeft over ons privacybeleid of de over u door de Belron® Group verzamelde informatie moet worden voorgelegd aan de Data Protection Officer op het volgende adres:

The Data Protection Officer
Milton Park
Stroude Road
Egham
TW20 9EL

NB: wij hanteren een tarief van £ 10 voor alle informatieverzoeken en wij vragen u om twee identiteitsdocumenten te overleggen als bewijs van uw identiteit.

Websites van derden

De website van Belron® bevat hyperlinks naar websites die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door bedrijven binnen de Belron® Group en van derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en maken wellicht ook gebruik van cookies. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijk van websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Mogelijk brengen wij zo nu en dan wijzigingen aan in ons privacybeleid of werken het bij. Daarom raden wij u aan het regelmatig te bekijken. De datum van de meest recente herziening wordt altijd onderaan getoond. Als u het om welke reden dan ook niet eens bent met deze wijzigingen, gebruikt u dan niet langer onze website. Als er substantiële wijzigingen doorgevoerd worden in dit privacybeleid zullen wij een prominente verklaring hiervan tonen.

Toepasselijk recht

Op de website www.belron.nl is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen met betrekking hiertoe worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

November 2010