Onze handelsmerken
Belron®, het Belron® logo, Carglass® en het logo, Autoglass®, Glass Medic®, O’Brien®, Smith & Smith®, Apple Auto Glass®, Lebeau Vitres d’Autos®/Lebeau Auto Glass®, Duro®, Speedy Glass®, Safelite®, Auto Glass Specialists® en Elite Auto Glass™ zijn handelsmerken van Belron S.A en haar gelieerde vennootschappen.

Intellectuele eigendom
Alle teksten, grafische weergaven, gebruikers- en visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, illustraties en computercodes (gezamenlijk benoemd als “Content”), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, “look and feel” en indeling van dergelijke Content die deze Website bevat zijn eigendom van, worden beheerd door of zijn onder licentie van Belron SA (hierna genoemd “Belron”) en haar gelieerde vennootschappen en worden beschermd krachtens auteursrecht, octrooi- en merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie.

Geen enkel deel van de Website en geen enkele Content mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, geüpload, geplaatst, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, overgebracht of gedistribueerd op enigerlei wijze en met welk doel dan ook anders dan voor interne communicatie binnen de Belron® Group of externe communicatie met toestemming van Belron.

Toepasselijk recht

Op de website www.belron.nl is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen met betrekking hiertoe worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam.