Son, 11 oktober 2018

Bas Creemers (41) is benoemd tot Managing Director van Belron® Nederland, het moederbedrijf van Autotaalglas, Carglass® en Glasgarage. Daarnaast zal Creemers aanblijven als directeur van Carglass® om de ingezette koers te borgen. Henk van Tongeren zal als directielid van Belron® Nederland verantwoordelijk blijven voor de franchiseformules Autotaalglas en Glasgarage.

De benoeming van Bas Creemers volgt op het vertrek van Douwe Bekius in mei 2018. Creemers zal zich als Managing Director vooral richten op de positionering van de labels van Belron® Nederland en het versterken van de samenwerkingsverbanden met verzekeraars, leasemaatschappijen en andere potentiële partners.

Bas Creemers over zijn benoeming: “De komende periode ga ik graag een open dialoog aan met onze business partners. Onze markt kenmerkt zich door de onderlinge verbondenheid tussen verzekeraars, leasemaatschappijen en schadeherstellers. De markt ontwikkelt zich in een hoog tempo. Zo introduceren verzekeraars en leasemaatschappijen nieuwe businessmodellen die steeds meer worden gedreven door digitale technologie. Tegelijkertijd investeren autofabrikanten wereldwijd fors in autotechnologie zoals Advanced Driver Assistance Systems en Connected Cars. Door deze ontwikkelingen wordt het schadeherstelproces, en specifiek autoruitschadeherstel, complexer en wordt internationale expertise belangrijker. Graag verken ik hoe we met onze kennis over ADAS-technologie en -processen, onze digitale capaciteiten en ons internationale netwerk een verdere bijdrage kunnen leveren aan de innovatie, dienstverlening en het resultaat van onze business partners. Belangrijk daarbij is een open manier van samenwerken, ook als partijen verschillende belangen hebben. Daarnaast kijken we ook naar onze toekomstige rol in de keten en waar wij de meeste waarde kunnen toevoegen. Ik kijk uit naar de komende periode met veel ontmoetingen.”